Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1. KDO JE SPRÁVCE

 • Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů subjektů údajů v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále GDPR) je ProCreators s.r.o., identifikační číslo 07150067, se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 60200 Brno , Česká republika, e-mail: info@the-triangle.eu, provozovatel webu
  the-triangle.eu. 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

 • Základní identifikační a kontaktní údajeposkytnuté přímo zákazníky při plnění (smlouvy) objednávky (jméno, příjmení, adresa sídla, e-mailová adresa, IČO, případně telefon).
 • Soubory cookies u návštěvníků webu (Google Analytics) zpracovávají základní analytické údaje (typ prohlížeče, typ vašeho zařízení, lokalita, z jaké stránky jste na náš web přišli, kolik času a jaké stránky jste navštívili, odchozí stránka). The-triangle.eu nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli zvláštní a citlivé osobní údaje, dle GDPR specifikované v § 4 odst. 1 písm. b).zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. PRO JAKÝ ÚČEL

 • Pro splnění Vaší objednávky (smlouvy), včetně jednání tomu předcházející (poptávka). Bez tohoto zpracování by to nebylo možné.
 • Prozákladní analytiku fungování a návštěvnosti webových stránek. Zákon říká, že „základní“ dělat mohu (oprávněný zájem).
 • Nakonec pro splnění zákonných norem, kdy u prodejních dokladů musíme evidovat přesně dané osobní údaje s doklady v účetnictví.

4. KDO MÁ K ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Osobní údaje zpracovává správce.

Správce může a také pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty (zpracovatele). Děje se to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě, kdy je vyžadován souhlas se zpracováním, předává správce údaje zpracovatelům pouze v případě, že byl souhlas udělen a jsou předávány pouze ty údaje, které zpracovatelé nezbytně potřebují k zajištění svých služeb (např. externí mzdová účetní).

Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení spolupráce.

Do seznamu zpracovatelů, které the-triangle.eu využívá, patří:

 • com (redakční a publikační systém pro webové stránky)
 • WEDOS Internet, a.s (webhosting, email schránka)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)

5. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

U plnění smlouvy je to po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení. Ze zákona správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech 10 let.

Obchodní sdělení jsou zasílána jen zákazníkům do doby, než je vznesena námitka proti zpracování údajů za tímto účelem, případně do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru na odhlašující odkaz u každého obchodního sdělení, nejdéle však po dobu 3 let.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí správce pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na správce vztahují.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

 • Máte právona informace, jaké osobní údaje o Vás správce eviduje. Máte právo na přístup k těmto údajům, na opravu či doplnění, pokud jsou zastaralá. Máte právo na výmaz (být zapomenut) a přenositelnost údajů. Máte právo odvolat souhlas bez udání důvodů (např. souhlas se zasíláním newsletteru). Máte také právo na omezení zpracování osobních dat, tedy toho co, proč a na jak dlouho se zpracovává).
 • Máte právovznést námitku proti zpracování osobních dat a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování.
 • Vaše práva můžeteuplatňovat přímo u správce na kontaktních údajích the-triangle.eu, kontaktní údaje správce: info@the-triangle.eu 
 • V případě porušení povinností správce máte vždy možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. JAK JSOU DATA ZABEZPEČENA

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). The-triangle.eu dbá na bezpečnost Vašich údajů a při zpracování osobních údajů klade velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Zabezpečení osobních údajů je ze strany the-triangle.eu pravidelně testováno.

8. KONTAKT NA SPRÁVCE

S jakýmikoli připomínkami na adresu zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv, se obraťe nejprve na správce e-mailem na adresu
info@the-triangle.eu